SIA "ARCHE"

Dzīvojamo un ražošanas ēku energoaudits

Sazināties ar mums
Zemes enerģijas būvprojektu izstrāde

Zemes enerģijas būvprojektu izstrāde

Ēkas energo sertifikātu izstrāde

Ēkas energo sertifikātu izstrāde

Pasīvo ēku būvprojektu izstrāde „Nulles”

Pasīvo ēku būvprojektu izstrāde „Nulles”

PAR MUMS

Arche (sengrieķu valodā ἀρχή) nozīmē "sākums". Sengrieķu valodā tas ir lietots reizēs, kad ir bijusi runa par laiku, kad ir sākusies kaut kāda darbība. Ar vārdu "arche" ir apzīmēts arī visa sākums Jāņa evaņģēlijā 1. nodaļā "Iesākumā bija Vārds" (En arche en o Logos). Firmas nosaukuma izvēle ir šāda, jo katrs jauns klients ir personība, kura stāv jaunas ieceres realizēšanas priekšā.
SIA "Arche" ir uzņēmums, kas realizēs energoefektīvus projektus ar augstu pievienoto vērtību visā ēkas dzīves ciklā.

SIA "Arche" reģistrēta komercreģistrā 2006. gada 11. jūlijā. Komersants reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 2007. gada 27. jūlijā.

Energoauditora sertifikāts Nr. EA2 - 0059

SIA "ARCHE"

Juridiskā adrese: P. Brieža 93b-24, Sigulda

Tālrunis +371 29642028
E-pasts: arche.janis@gmail.com


"Swedbank", AS
Reģ. nr: 40003840089
Konts: LV81HABA0551013659942
SWIFT kods: HABALV22